Čítajme si… 2023

14. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu s  Linkou detskej istoty v Zemplínskej knižnici v Trebišove 24. mája 2023 v dopoludňajších hodinách.

Cieľom podujatia je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne, kedykoľvek v týždni od 22. do 26. mája 2023,  vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

„Ak chcete byť múdri, čítajte s nami.“

Späť