Cirkus z ruky

18. júna 2019 o 9:00 h pre deti a mládež

ilustrátorský workshop a výtvarná tvorivá dielňa

s výtvarníkom a pedagógom Petrom Čisárikom

a študentkou VŠMU Radkou Baňackou

V  ich výtvarnej dielni, ktorá je spojená s  ilustrátorským workshopom, si deti budú môcť sami vyskúšať na svoje ruky, pomocou farieb na telo, nakresliť zvieratká a  cirkusových klaunov, s ktorými si na záver zahrajú divadielko.

Podujatie, v rámci projektu Knižnica pozýva – PRÍĎ! POZRI! ZOSTAŇ! z 1. série: Čím viac čítaš, tým viac vieš! z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu”.

Čisárik workshop naš web

Festival kníh pod holým nebom

Už po deviatykrát sa v Trebišove uskutoční Festival kníh pod holým nebom, aby prilákal detských návštevníkov a  prispel k rozvíjaniu ich klíčiaceho vedomostného horizontu hravou formou.

Zemplínska knižnica v  Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa dňa 18. júna 2019 „vysťahuje do ulice.“ A to doslova a do písmena. Na verejnom priestranstve pred knižnicou v čase od 9:00 do 14:00 na návštevníkov čaká široká paleta exteriérových festivalových aktivít, kde hlavnú úlohu bude mať kniha. Lesný juniáles – tvorivá dielňa, čítanie si pod holým nebom v leňoškách, maľovanie na tvár, burza detských kníh /prines, daruj, zober/, pokus o vytvorenie najdlhšej záložky a rôzne súťaže.

Svojou prítomnosťou festival obohatia ilustrátor Peter Čisárik a  študentka VŠMU Radka Baňacká. V  ich výtvarnej dielni, ktorá je spojená s  ilustrátorským workshopom pod názvom Cirkus z ruky, si deti budú môcť sami vyskúšať na svoje ruky, pomocou farieb na telo, nakresliť zvieratká a  cirkusových klaunov, s ktorými si na záver zahrajú divadielko.

V knižnom stánku sa zvedaví čitatelia stretnú s  vydavateľkou Lenkou Šingovskou a  spoločne si vychutnajú kúsok Slovenska. V cykle pod názvom „Slovensko – krajina plná tajomstiev“ nahliadnu do života našich predkov i dedičstva, ktoré tu pre nás zanechali. Pútavým storytellingom si nájdu spoločnú cestu k pochopeniu, že dnešné turisticky atraktívne lokality tvorili v minulosti prostredie pre každodenný pracovný život našich dedov a  pradedov a našou spoločnou úlohou je zabezpečiť zachovanie tohto vzácneho dedičstva, aby obohatilo aj životy budúcich generácií.

Štúdio T.I.M.TV pripravilo populárnu spontánnu pohybovú aktivitu – flash mob, ku ktorej sa deti budú môcť pridať dobrovoľne. Tanečnými pohybmi, v rytme hudby, rozhýbu malí tanečníci celý svoj organizmus a  naučia sa vďaka pohybovým hrám a  cvičeniam komunikovať medzi sebou nielen slovom ale aj pohybom a dotykom.

Outdoorová knižnica má deťom napomôcť rozvíjať schopnosť porozumieť čítanému a vyjadriť svoje myšlienky, pocity. Je to súčasť cesty k tomu, aby sme deti, cez nezabudnuteľné festivalové dobrodružstvo, naučili myslieť, inšpirovali ich tvoriť a realizovať svoje sny. Kniha im bude pri tom celý život užitočnou spoločníčkou i sprievodcom.

Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK TV

Festival pozvanka naš web

Peter Čisárik – výtvarník a pedagóg

Pozývame Vás na výstavu ilustrácií Petra Čisárika a študentov Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, ktorá bude od 17. júna do 31.júla 2019 v knižnici, prístupná verejnosti, v čase otváracích hodín.

Sprievodné podujatie, v rámci projektu Knižnica pozýva – PRÍĎ! POZRI! ZOSTAŇ! z 1. série: Čím viac čítaš, tým viac vieš! z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu”.

Čisárik výstava náš web

Záhrada a iné hobby

V Zemplínskej knižnici v Trebišove dňa 12. júna 2019 odštartuje projekt Knižnica @škola aktívnych seniorov, ktorý bol podporený z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Starnutie a staroba je javom celospoločenským i individuálnym. Treba ich rešpektovať a to nielen ako nežiadúci a mnohokrát obávaný fenomén, ale ako normálnu súčasť života a tiež ako obdobie, kedy stále pokračuje rozvoj ľudskej osobnosti. Seniori by mali mať možnosť aktívne formulovať svoje potreby a požiadavky, rozhodovať o nich a podieľať sa na ich realizácií. Impulzom v tomto projekte bolo podporiť aktívnych seniorov kreatívne využívať svoj voľný čas, rozvíjať svoje záujmy, získavať nové poznatky, vytvárať nové kontakty a  tak vyvolať u nich ochotu zdieľať všetky svoje nadobudnuté skúsenosti, vedomosti a vášeň s ostatnými. To im naša knižnica ponúkne v piatich vzdelávacích blokoch. Okrem prednášok ponúkneme seniorom počítačovú pohotovostnú službu, logické a vedomostné hry, antistresové omaľovánky a zábavný, odpočinkový a meditačný relax.

Prvý blok pod názvom Záhrada a iné hobby sa uskutoční 12. júna o  14,00 h v priestoroch knižnice. Prednášajúci budú aktívni seniori RNDr. Ladislav Kanda a Milada Ivanková.

Ladislav Kanda je absolventom ústrednej záhradkárskej akadémie, ktorý sa príde podeliť so svojimi skúsenosťami o  zdravotných aspektoch konzumovania zeleniny pre zdravé fungovanie organizmu.

Milada Ivanková sa venuje ľudovej medicíne a jej veľkou záľubou a koníčkom sú bylinky, ktoré pestuje a zbiera pre vlastné potešenie a pre prospech iných, pripravuje z nich rôzne čaje, či kozmetické prípravky, vlastní bohatú zbierku receptov a  receptúr vypovedajúcich o  tom ako sa ľudia liečili, keď neboli dostupní lekári.

Ste srdečne pozvaní!

Kontakt: linerova@kniznicatv.sk, www.kniznicatv.sk, tel.: 056/672 42 22

ZAHRADA 1. pozvanka mesto

RAMIVANA – cesta zvukom

RAMIVANA – cesta zvukom

pozývame Vás na vzdelávací, interaktívny a muzikoterapeutický koncert

Ramivana – cesta zvukom,

4. júna 2019 o 11:00 h a 13:30 h.

Na tomto harmonickom koncerte sa budeme mať možnosť stretnúť s účinkujúcimi manželmi Ramim a Ivanou, od ktorých mien je utvorený aj názov RAMIVANA.

Rami pochádza z Anglicka, je spevák alikvótnych a  hrdelných spevov a multi-inštrumentalista. Veľa cestuje, pritom vystupuje a vyučuje alikvótne spievanie. Hrá na rôzne zvláštne harmonické hudobné nástroje a spieva už približne od roku 1995. Vystupuje na festivaloch, výstavách, v rádiách a na koncertoch. 

Ivana je Slovenka, ktorá odišla žiť do Anglicka, kde spoznala Ramiho a vďaka nemu sa začala učiť hrať na didgeridoo, na indiánske flauty a ďalšie hudobné nástroje a aj spievať alikvótne spevy.

Relaxačná cesta zvukom bude plná bohatých tónov Khoomei mongolských hrdelných spevov a harmonických hudobných nástrojov z celého sveta – austrálske didgeridoo, indiánske flauty, drumble z rôznych krajín, tibetské spievajúce misky, symfonické gongy, zvonkohry. Tieto nádherné vibrácie budú putovať okolo vášho tela, čo vám dovolí sa uvoľniť a hlboko vnímať a vychutnávať si prekrásne zvuky.

Rami a Ivana Vás zároveň oboznámia so spomínanými netradičnými hudobnými nástrojmi z celého sveta a v krátkosti vysvetlia odkiaľ tieto nástroje pochádzajú, ktoré kultúry na ne hrajú, ako sa na ne hrá a ďalšie zaujímavosti. Niektoré nástroje si budete môcť aj vyskúšať a zapojiť sa do hudobného procesu.

Na toto výnimočné stretnutie, či nádherný muzikoterapeutický koncert, Vás srdečne pozývame spolu s našimi hosťami a tešíme sa na Vás u nás v knižnici.

Podujatie v rámci projektu Knižnica pozýva – PRÍĎ! POZRI! ZOSTAŇ! z 1. série Čím viac čítaš, tým viac vieš z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Ramivana pozvanka