Ružena Anďalová, regionálna autorka – beseda

Príbehy malých hrdinov Findžu, Mydla, Kvakuľu a Šusky z knihy Prázdninové odreninky,

opäť ožijú v  knižnici, na besede s našou regionálnou autorkou knihy

Ruženou ANĎALOVOU, 25. marca 2019 o 10,00 h.

Pani Ružena Anďalová žije a tvorí v Trebišove. Vyštudovala Lekársku fakultu v Košiciach a pracovala ako zubná lekárka v Trebišove. Ako sama priznáva, nikdy netúžila stať sa spisovateľkou aj napriek tomu, že písanie ju veľmi lákalo. Písanie ju neopustilo ani počas stredoškolských a vysokoškolských čias a svoje myšlienky si zaznamenávala obyčajnou ceruzkou do školských zošitov. Občas publikovala v školských časopisoch. Pri presťahovaní sa z Cejkova do Trebišova, mama spisovateľky triedila všetko nepotrebné a tak za obeť padli aj spomínané zošity, ktoré skončili v ohni.

Kniha Prázdninové odreninky je určená detskému čitateľovi a autorku k jej napísaniu inšpirovala skutočná smutná udalosť, ktorá sa stala v trebišovských kasárňach. Vtedy si autorka uvedomila, aké ľahké je stratiť blízkeho človeka, hoci sme mu mohli jednoduchým spôsobom zachrániť život. Ako človeka a lekára ju trápil zbytočne zmarený život. Tak sa rozhodla napísať knihu, ktorej hlavnou témou malo byť ako sa zachovať pri rôznych úrazoch. Príbehy detí sa odohrávajú počas prázdnin, dej knihy je umiestnený do mesta Trebišov. Hrdinovia knihy vychádzajú zo skutočných postáv autorkinho okolia. Kniha bola v roku 1994 ocenená ako Najkrajšia kniha roka.

Príbehy hlavných hrdinov z knihy Prázdninové odreninky po pár rokoch ožili vo voľnom pokračovaní ďalšej knihy Freónové komando, (2004) kde autorku inšpirovala súčasná realita životného prostredia. Téma je trochu iná a to „ekológia“. V knihe sa poukazuje na dlhodobú nevedomosť, ktorá je zakorenená hlboko v nás. Slivkovci, Maťo – prezývaný Kvakulo a jeho brat Ďoďo, Vás zavedú do svojho detského sveta prvým septembrovým dňom. S nimi a ich kamarátmi prežijete rôzne dobrodružstvá a zažijete príhody, ktoré sa stávajú mnohým deťom.

Zatiaľ treťou autorkinou knihou pre deti je Zub múdrosti (2010) a v nej znova rieši zdravotné problémy malého hrdinu Bohdana.

Ružena Anďalová napísala knihy aj pre dospelých čitateľov:

Vojna si všimne každého, 2003

Duša na dlani, 2013

Granátové jablko, 2016

R. Andalová pozvánka

Noc s Andersenom

Úspešné medzinárodné podujatie na podporu čítania detí – Noc s Andersenom, je znova tu. Ani rok 2019 nebude zaostávať za tými predchádzajúcimi. Znova sa pripomíname, že aj v našej knižnici organizujeme zábavnú, dobrodružnú noc pre deti, našich čitateľov, ktorí sú ochotní opustiť svoje domáce brlôžky a prísť k nám stráviť noc v spacáku, pri knihách a ich príbehoch.

Začíname 29. marca 2019 o 18,00 h a končíme na druhý deň ráno, o 8,00 h, kedy sa končí aj Vaša a naša dobrodružná výprava.

Pripravujeme originálny program a silný zážitok. Tešíme sa na Vás!

Všetky ďalšie informácie sa dozviete u nás v knižnici!

noc s Andersenom

Zvedavý kocúr Felix v Zemplínskej knižnici v Trebišove

Pútavý projekt Lenky Šingovskej pod názvom „Po stopách kocúra Felixa“ nenásilným spôsobom napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa.

Zemplínska knižnica v Trebišove sa hrdí prvenstvom. Je prvým kultúrnym zariadením, v ktorom v dňoch 21. januára – 22. februára 2019 ožije jedinečný projekt. Prostredníctvom vystavených tematicky ladených ilustrácií absolvujú malí predškoláci pomyselné potulky po Slovensku a oboznámia sa s vybranými slovenskými regiónmi.

Na zvedavých cestovateľov čaká v našej knižnici nerozlučný spoločník – roztomilý kocúr Felix, ktorý bude ich sprievodcom na objavných cestách po Slovensku. „Stopovaním“ kocúra Felixa budú deti hravým spôsobom spoznávať zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch. Deťom predstavíme aj veľkú mapu, ktorá im umožní získať reálnu predstavu o polohe navštívených lokalít v rámci Slovenskej republiky.

Autorka konceptu kládla dôraz na pútavé a veku primerané zobrazenie reálií na ilustráciách. Tento zámer spolu so slovným opisom „diania“ na ilustráciách umožňuje efektívne rozvíjať vedomosti o Slovensku i slovnú zásobu predškolákov. Pripravované sprievodné aktivity podporia záujem detí o krajinu zobrazenú na vystavených ilustráciách a umocnia v deťoch zážitok z nadobudnutých poznatkov.

 

Pútavý projekt z dielne vydavateľstva Class je v súlade so zameraním vydavateľstva na originálne edukačné publikácie pre deti a mládež v slovenskom a anglickom jazyku. Podnetom na vznik projektu bola požiadavka čitateľov na vytvorenie publikácie s edukačným obsahom aj pre deti v predškolskom a  mladšom školskom veku. Zakladateľka vydavateľstva Lenka Šingovská pochádza z bilingválneho prostredia a dlhodobo žila v zahraničí. Životné skúsenosti jej ukázali, že človek nemôže byť skutočne šťastný bez poznania svojich koreňov a  miesta v spoločnosti a vo svete. Po svojom návrate na Slovensko sa rozhodla pretaviť nadobudnuté poznanie do praxe a tak sa zrodila séria originálnych tematicky zameraných edukačných kníh o Slovensku, sprevádzaná množstvom hravých interaktívnych projektov a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. Portfólio vydavateľstva je zacielené na hodnoty, ktoré nás obklopujú a ktoré vytvorili naši predkovia. Našou úlohou je uchovávať tieto cenné pamiatky a odovzdávať ich nasledujúcim generáciám, aby obohatili aj ich životy.

Veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú sprevádzať životom.

vystava ilustracii Po stopach kocura Felixa