Medzinárodný deň darovania kníh

International Book Giving Day

Vedeli ste, že 14. februára sa neoslavuje len deň zaľúbených, ale aj tých, ktorí milujú knihy?

International Book Giving Day sa oslavuje od roku 2012 a jeho poslaním je darovať knihu a urobiť tým radosť. Spojte teda tieto dva sviatky dokopy a potešte svoju lásku, svojho blízkeho alebo aj svoju knižnicu tým, že im okrem prejavu náklonnosti či objatia darujete aj knihu …

Den darovania knihy

Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Zemplínska knižnica v  Trebišove sa aj v školskom roku 2017/2018 zapojila do celoslovenskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“

Je to súťaž zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Realizuje sa v školách a knižniciach vďaka pedagógom a knihovníkom z celého Slovenska, ktorí sú koordinátormi súťaže.

Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v  školách, knižniciach, ale i  v  rodinách. Podporuje predstavivosť, slovnú zásobu, rozvoj fantázie a posmeľuje deti k rozprávaniu o prečítanom, konfrontovaniu vlastného vnímania literárneho textu v triednom kolektíve.

Novinkou práve 14. ročníka súťaže je, že stačí vypracovať 4 súťažné otázky s obidvomi úlohami (4×2=8) a práce budú zaradené do hodnotenia odbornou porotou a tiež druhou novinkou je možnosť výberu zo súťažných otázok s prihliadnutím na jednotlivé ročníky a čitateľskú vyspelosť žiakov.

Súčasťou súťažného zošita je aj v tomto ročníku nová Osmijankova literárna mapa, ktorú dostane každý súťažiaci kolektív zdarma a ponúka opäť bohatý výber z detských knižných titulov. V školách a knižniciach sa riešia súťažné úlohy už od novembra 2017 do konca apríla 2018.

V našej knižnici budeme 23. januára 2018 o 10,00 hod. so žiakmi ZŠ M. R. Štefánika riešiť prvú a druhú súťažnú otázku. Ak máte záujem o túto súťaž, môžete sa zúčastniť na prvom stretnutí.

Osmijanko pozvánka na našu stránku (002)

Fotogaléria:

Slovensko – krajina plná tajomstiev

Ďalšiu dobrodružno-náučnú knihu zo série “Slovensko – krajina plná tajomstiev” s podtitulom „Vodné dobrodružstvá“ predstaví našim detským čitateľom šéfredaktorka vydavateľstva Class Košice Lenka ŠINGOVSKÁ

22. januára 2017 (pondelok) o 9:00 hod. a 10:30 hod.

Na besede so šéfredaktorkou a vydavateľkou spomínanej publikácie „Slovensko – krajina plná tajomstiev“ sa znova dozviete niečo viac a niečo nové o našom krásnom Slovensku a to cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko má svetové prvenstvo v zásobách pitnej vody. A práve cieľom tejto novo vydanej publikácie s podtitulom Vodné dobrodružstvá je hravým spôsobom naučiť jej čitateľov vnímať vodu inak. Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom – lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Text je štylizovaný tak, aby motivoval k uvedomeniu si hodnoty vody a k zamysleniu, ako sa o toto prírodné dedičstvo treba starať, aby sa zachovalo aj pre nasledujúce generácie. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom a je určená deťom približne vo veku 8 – 10 rokov, ale jej celkové spracovanie textov určite bude vyhovovať aj čitateľom v staršom veku. Texty v knihe sú koncipované dvojjazyčne (slovensky a anglicky), vhodne sa prelínajú a  zabezpečujú čitateľovi jeho dobrú orientáciu a budovanie kvalitnej slovnej zásoby v oboch jazykoch.

Na besede predstavíme ďalšiu dobrodružno-náučnú knihu zo série “Slovensko – krajina plná tajomstiev”, ktorá  predstavuje Slovensko cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko má svetové prvenstvo v zásobách pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom “Vodné dobrodružstvá” je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak. Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom – lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Text je koncipovaný tak, aby motivoval k uvedomeniu si hodnoty vody a k zamysleniu, ako sa o toto prírodné dedičstvo treba starať, aby sa zachovalo aj pre nasledujúce generácie. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom.

besedapozvanka_upravená na naš web

Fotogaléria: