Matilda radí a odporúča aj v novembri

Snímka1

Snímka2 Snímka3

Snímka4 Snímka5 Snímka6 Snímka7

Snímka8 Snímka9 Snímka10

Maľovaný rovník

Na podporu múdrosti, lásky a pokoja, ktoré sú také potrebné ako vzduch sám, robí každý človek to, čo mu talent, um a viera v dobro dovolia.

Niekto zloží pieseň, a jej clivá melódia roztopí aj najtvrdšie srdce. Bum, a zrazu je o kúsoček zla menej. Iný sa podujme napísať zložitú báseň, pozostávajúcu z niekoľkých strof a zopár tvrdých metafor, vďaka ktorej sa vzduch o trochu prečistí. Bum, a nespravodlivosť sa skláňa.

Nuž a potom zasa ktosi ako výtvarník Andrej Smolák vymyslí projekt celosvetový kultúrny projekt Maľovaný rovník. Zúčastnila by sa na ňom krajina za krajinou, maľoval by sa spoločný obraz a nielenže by sa o mieri vravelo, ale by sa preň aj niečo urobilo.

Aby sa doviedlo k cieľu úspešne, a nielen hocijako ťarbavo, oslovujú sa všakovakí umelci a známe osobnosti z celučičkej zeme, a každý účastník má pomerne jednoduchú úlohu. Je potrebné nakresliť maličký obrázok, aby sa tak vytvorila pomyselná reťaz. Jednotlivé obrázky predstavujú jeden kilometer na rovníku a výsledok bude vskutku fascinujúci. Zhromaždí sa 40 075 malieb a dbať sa bude na to, aby z každej krajiny pribudol výtvor.

Cieľom autora a realizátora Andreja Smoláka je aj vybudovanie galérie Maľovaný rovník, ktorá sa stane veľkou kultúrnou atrakciou cestovného ruchu a bude jediná svojho druhu na svete. V jej útrobách by sa uschovala konečná podoba maľovaného rovníka pre ďalšie generácie. Ani Zemplínska knižnica v Trebišove nezaostala a pripojila sa k výzve a oslovila známe osobnosti i umelcov.

1

akad. mal. Andrej Smolák

Je autorom a realizátorom celosvetového kultúrneho projektu Maľovaný rovník. Od roku 1993 vedie Galériu Andrej Smolák v Snine a od roku 1998 aj v Bratislave. Je laureátom viacerých ocenení za umeleckú tvorbu: Európskej ceny Franza Kafku (1988), Ceny Európskej únie umenia (2002), Svetovej ceny Salvadora Dalího (2003). Je členom – akademikom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a je riaditeľom filiálky tejto akadémie na Slovensku.

Zdroj: Class Slovakia s. r. o.

Osobnosti a umelci

Jozef Jenčo

Režisér, dramatik a autor divadla KĽUD Kladzany Jozef Jenčo je autorom 11 hravých a veselých ilustrovaných rozprávok pre deti, ale aj dospelých napísaných vo východoslovenskom dialekte.

Jozef Jenčo (2)

22a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Uchnár

Maliar, grafik, ilustrátor a tvorca známok vyplával za úspechom na Gulliverovej lode už na konci štúdia so Zlatým jablkom BIB´99. Odvtedy zakotvil v knižnej ilustrácii početnými cenami doma i v zahraničí.

DSCN1185

3 3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristína Baluchová

Spisovateľka, filantropka, psychologička. Jej prvé tri knižné tituly boli venované dospelému publiku. Neskôr sa začala viac orientovať na detských čitateľov. Je autorkou arteterapeutickej zbierky básničiek Kamoši z vypáraného sveta.

DSCN1695

DSCN1697

DSCN1699

Dni českej kultúry 2021

Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku a Českým spolkom v Košiciach, aj v tomto roku bude súčasťou podujatí organizovaných počas Dní českej kultúry 2021.

Vernisáž k výstave Czech innovation expo sa uskutoční 8.9.2021 o 10:00 v stredu v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

DCK-2021-bulletin-web

Czech innovation expo

Dátum výstavy: 2. 9. 2021 – do 30. 9. 2021

Výstava prepája interaktívne a audiovizuálne umenie, dizajn a nové trendy v inovačných zónach. Prostredníctvom mobilu a tabletu abstraktné symboly ožívajú a na stenách vytvárajú príbehy s informáciami o vynáleze a jeho inováciách. Návštevníci si do mobilného zariadenia stiahnu aplikáciu a následne obsah výstavy ožíva rozšírenou realitou oživenou 2D animáciami a 3D objektmi.

Vernisáž k výstave Czech innovation expo sa uskutoční 8.9.2021 o 10:00 v stredu v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.