Zvedavý kocúr Felix v Zemplínskej knižnici v Trebišove

Pútavý projekt Lenky Šingovskej pod názvom „Po stopách kocúra Felixa“ nenásilným spôsobom napomáha budovaniu a rozvíjaniu národného povedomia v útlom veku dieťaťa.

Zemplínska knižnica v Trebišove sa hrdí prvenstvom. Je prvým kultúrnym zariadením, v ktorom v dňoch 21. januára – 22. februára 2019 ožije jedinečný projekt. Prostredníctvom vystavených tematicky ladených ilustrácií absolvujú malí predškoláci pomyselné potulky po Slovensku a oboznámia sa s vybranými slovenskými regiónmi.

Na zvedavých cestovateľov čaká v našej knižnici nerozlučný spoločník – roztomilý kocúr Felix, ktorý bude ich sprievodcom na objavných cestách po Slovensku. „Stopovaním“ kocúra Felixa budú deti hravým spôsobom spoznávať zvieratá, rastliny, stavby, odievanie i spôsob života našich predkov vo vybraných regiónoch. Deťom predstavíme aj veľkú mapu, ktorá im umožní získať reálnu predstavu o polohe navštívených lokalít v rámci Slovenskej republiky.

Autorka konceptu kládla dôraz na pútavé a veku primerané zobrazenie reálií na ilustráciách. Tento zámer spolu so slovným opisom „diania“ na ilustráciách umožňuje efektívne rozvíjať vedomosti o Slovensku i slovnú zásobu predškolákov. Pripravované sprievodné aktivity podporia záujem detí o krajinu zobrazenú na vystavených ilustráciách a umocnia v deťoch zážitok z nadobudnutých poznatkov.

 

Pútavý projekt z dielne vydavateľstva Class je v súlade so zameraním vydavateľstva na originálne edukačné publikácie pre deti a mládež v slovenskom a anglickom jazyku. Podnetom na vznik projektu bola požiadavka čitateľov na vytvorenie publikácie s edukačným obsahom aj pre deti v predškolskom a  mladšom školskom veku. Zakladateľka vydavateľstva Lenka Šingovská pochádza z bilingválneho prostredia a dlhodobo žila v zahraničí. Životné skúsenosti jej ukázali, že človek nemôže byť skutočne šťastný bez poznania svojich koreňov a  miesta v spoločnosti a vo svete. Po svojom návrate na Slovensko sa rozhodla pretaviť nadobudnuté poznanie do praxe a tak sa zrodila séria originálnych tematicky zameraných edukačných kníh o Slovensku, sprevádzaná množstvom hravých interaktívnych projektov a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež. Portfólio vydavateľstva je zacielené na hodnoty, ktoré nás obklopujú a ktoré vytvorili naši predkovia. Našou úlohou je uchovávať tieto cenné pamiatky a odovzdávať ich nasledujúcim generáciám, aby obohatili aj ich životy.

Veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu sa v detských srdciach ukryjú obrázky z nášho krásneho Slovenska, ktoré ich budú sprevádzať životom.

vystava ilustracii Po stopach kocura Felixa

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Dom Matice slovenskej v Michalovciach

v spolupráci so Zemplínskou knižnicou v Trebišove

organizujú okresnú súťaž v prednese slovenskej povesti,

ktorá sa uskutoční 17. januára  2019 so začiatkom o 9.00 hod.

v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove

/prezentácia 08.00 hod. – 09. 00 hod. /

 

 

Propozície súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského:

Súťaže, v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora, sa môžu zúčastniť žiaci 2. –7.  ročníka ZŠ v týchto kategóriách: 

I.               kategória                         žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II.              kategória                         žiaci 4. –  5. ročníka ZŠ

III.            kategória                          žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ 

     Do krajského kola súťaže postupuje jeden víťaz obvodného / okresného kola z každej kategórie. Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu do 6 minút, napísanú povesť odovzdá porote.  

Prihlášky do okresného kola zasielajte na adresu dms.michalovce@matica.sk, alebo sa prihláste na telefónnom čísle 0915 439 367

Šaliansky Maťko - pozvánka (1)