Andrea Gregušová a  červík Ervín

Andrea Gregušová, autorka kníh pre deti a mládež a  červík Ervín  budú 16. novembra 2018 o 9:00 h a  10:30 h na besede v našej knižnici.

Odkaz od Andrey pre čitateľov:

“Čarovný svet rozprávok a fantázie je otvorený každý deň a celý deň, dokonca aj v noci. Pre každého a celkom zadarmo ponúka krásne zážitky, zábavu, poučenie i lieky na smútok a boľačky. Malá vŕzgajúca bránka do tohto sveta – kniha – čaká len na to, aby sme ju otvorili a vstúpili…”

Zdroj: http://slovenski-spisovatelia.blog.cz/1408/andrea-gregusova

gregušová pozvánka

 

Hororové poviedky

Hororové poviedky

19. októbra 2018 o  9:00 a  10:30 h v priestoroch knižnice

autorské čítanie a beseda s českým spisovateľom a ilustrátorom Janom Opatřilom a jeho interaktívna a zábavná komunikácia s poslucháčmi – žiakmi 2. stupňa ZŠ

Jan Opatřil - pozvánka

Slovensko krajina plná tajomstiev

15. 10. 2018 o 9:00 a  10:30

Slovensko krajina plná tajomstievbeseda a predstavenie knihy Slovensko krajina plná tajomstiev – Vodné dobrodružstvá 2 o zážitkovom spoznávaní Slovenska prostredníctvom dobrodružných príbehov, so šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice Lenkou Šingovskou.

Ďalšia dobrodružno-náučná kniha zo série  “Slovensko – krajina plná tajomstiev” predstavuje Slovensko cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom “Vodné dobrodružstvá 2” je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak.

Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom – lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Na Lomnickom štíte zažije Miško nečakané dobrodružstvo, vďaka ktorému pochopí zložitý prírodný cyklus vody. Termálny prameň Trajan i minerálne pramene v Tatranskej kotline v ňom prebudia obdiv k prírodnému bohatstvu Slovenska. Vodný žľab v Rakytove mu pripomenie život našich predkov a predstaví originálny spôsob, ako ľudia v minulosti využívali vodu na uľahčenie svojej namáhavej práce. Prečerpávacia elektráreň na Čiernom Váhu uchváti Miška svojou dômyselnosťou pri premene energie vody na elektrickú energiu. Pri rybníkoch v Sennom Miško pochopí, že keď človek vhodne podporuje prírodné procesy, prináša to osoh prírode aj človeku. Na návšteve čistiarne odpadových vôd Miško spozná človekom vytvorený malý vodárenský kolobeh vody, proces čistenia vody a jej návratu do prírody. Rušný bratislavský prístav v ňom podnieti zamyslenie sa nad ekologickosťou dopravy. Ružínska priehrada, ktorá chráni ľudské obydlia pred nepriazňou vodného živlu, si počas dňa otvorených dverí vyslúži nielen Miškov obdiv a uznanie. Veľkým zážitkom bude návšteva jedinečnej Krásnohorskej jaskyne, ktorú vytvorila voda svojím pôsobením v dávnych dobách. Miško si počas prázdnin uvedomí, že najdôležitejším darom zeme je voda a jeho životným poslaním je chrániť ju.

Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. Pridanou hodnotou ilustrácií sú zobrazené detaily objektov v prierezových pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri návšteve danej lokality nemá možnosť vidieť.

Zdroj: http://class.eu.sk/knihy/Vodne_dobrodruzstva_2.html

Beseda so Šingovskou

LiStOVáNí

 

LiStOVáNí – Jak být klukem/holkou? Aneb vše, co jste chtěli vědet o pubertě a báli jste se Googlit

9. októbra 2018 o 10:30 h v  priestoroch knižnice

Scénické čítanie knihy Jamesa Dawsona a Hayley Longovej, ktorí v  knihe s veľkou otvorenosťou tínedžerov prevedú pubertou, nástrahami spoločenskej džungle, sexu aj partnerstva.

Projekt LiStOVáNí je cyklus scénických čítaní, ktoré predstavujú zaujímavé aktuálne knihy vybraných autorov a herci tieto knihy interpretujú pred divákmi v podobe scénického čítania. V scénickom čítaní ide vždy približne o hodinové divadelné vystúpenie, v ktorom je prenášaný dej knihy, jazyk autora a  atmosféra danej literatúry na obecenstvo. Je to predstavenie s rekvizitami, kostýmami, hudbou, začiatkom a koncom.

Podujatie sa uskutočňuje v rámci Dni českej kultúry 2018

LISTOVANI scenicke citanie