100 rokov českého komiksu

 

Eduard a jeho zázračná cesta

V rámci Noci divadiel bábkové predstavenie pre deti na motívy knihy Kate DiCamillo, netradičné zážitkové stretnutie detí s bábkohercami a bábkami

16. novembra 2018 o 16:00 h v knižnici v spolupráci s OZ š.um…

Účinkujú: Viktória Sedláková, Eduard
Scénografia: Mária Bačová
Režijné a výtvarné vedenie: MgA. Katarína Aulitisová, Ing. arch. Markéta Plachá

Eduard je hračkou malej Abi, ktorá ho zahŕňa nekonečnou láskou. Čo mu viac môže chýbať? Niečo predsa len, niečo veľmi dôležité… A tak sa chtiac-nechtiac ocitá na dobrodružnej ceste. Putuje z rúk do rúk a spoznáva obyčajných ľudí, ktorí sa preňho stávajú neobyčajnými. Dostane sa až do hlbín mora – na dno seba samého, aby našiel čosi v hĺbke svojho srdca… 

pozvanka na divadelne predstavenie Noc divadiel

 

 

100 rokov českého komiksu

Mezitím na jiném místě – 100 rokov českého komiksu

– výstava predstavuje 100 rokov od založenia Československa a ponúka jedinečnú príležitosť k spoznaniu a rekapitulácií českých komiksových dejín. Predstavuje českú torbu v mnohých jej podobách a historických súvislostiach. Je tematicky zameraná na ústredné žánre, zlomové momenty a medzikultúrne inšpirácie. Ponúka pomyselný vejár rozprávania o modernom českom komikse v jeho rôznorodosti a jej cieľom je predstaviť najvýznamnejších autorov a diela českej komiksovej scény 20. a 21. storočia.
Návštevníci sa môžu tešiť na komiksy klasikov ako prvorepublikový komiks Josefa Ladu, Ondřeja Sekoru, ale uvidia tiež tvorbu Jaroslava Foglara a jeho kultové Rýchle Šípy či obdobie komunistického režimu u Káju Saudka a originálne diela súčasných autorov a to Lucie Lomové, Karla Jerieho i Pavla Čecha.

7.11.2018 o 9:00 h vernisáž výstavy

7.11.2018 o 9:00 a 11:00
– workshop „Jak napsat a nakreslit komiks za účasti scenáristu Martina Šinovského a kresliara Petra Nováka, zameraný na tvorbu komiksu na základe náhodne zinscenovanej situácie

Srdečne Vás pozývame!

100 rokov českého komiksu pozvanka hotova

Hororové poviedky

Hororové poviedky

19. októbra 2018 o  9:00 a  10:30 h v priestoroch knižnice

autorské čítanie a beseda s českým spisovateľom a ilustrátorom Janom Opatřilom a jeho interaktívna a zábavná komunikácia s poslucháčmi – žiakmi 2. stupňa ZŠ

Jan Opatřil - pozvánka

SLOVENSKO – krajina plná tajomstiev

výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej z knihy Vodné dobrodružstvá 2

sprístupnená verejnosti v  knižnici v čase otváracích hodín od 1. do 31. októbra 2018

Ďalšia dobrodružno-náučná kniha zo série  “Slovensko – krajina plná tajomstiev” predstavuje Slovensko cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom “Vodné dobrodružstvá 2” je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak.

Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom – lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Na Lomnickom štíte zažije Miško nečakané dobrodružstvo, vďaka ktorému pochopí zložitý prírodný cyklus vody. Termálny prameň Trajan i minerálne pramene v Tatranskej kotline v ňom prebudia obdiv k prírodnému bohatstvu Slovenska. Vodný žľab v Rakytove mu pripomenie život našich predkov a predstaví originálny spôsob, ako ľudia v minulosti využívali vodu na uľahčenie svojej namáhavej práce. Prečerpávacia elektráreň na Čiernom Váhu uchváti Miška svojou dômyselnosťou pri premene energie vody na elektrickú energiu. Pri rybníkoch v Sennom Miško pochopí, že keď človek vhodne podporuje prírodné procesy, prináša to osoh prírode aj človeku. Na návšteve čistiarne odpadových vôd Miško spozná človekom vytvorený malý vodárenský kolobeh vody, proces čistenia vody a jej návratu do prírody. Rušný bratislavský prístav v ňom podnieti zamyslenie sa nad ekologickosťou dopravy. Ružínska priehrada, ktorá chráni ľudské obydlia pred nepriazňou vodného živlu, si počas dňa otvorených dverí vyslúži nielen Miškov obdiv a uznanie. Veľkým zážitkom bude návšteva jedinečnej Krásnohorskej jaskyne, ktorú vytvorila voda svojím pôsobením v dávnych dobách. Miško si počas prázdnin uvedomí, že najdôležitejším darom zeme je voda a jeho životným poslaním je chrániť ju.

Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. Pridanou hodnotou ilustrácií sú zobrazené detaily objektov v prierezových pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri návšteve danej lokality nemá možnosť vidieť.

Zdroj: http://class.eu.sk/knihy/Vodne_dobrodruzstva_2.html

 

výstava SLOVENSKO krajina ...

Je tu čas strašidiel