Medzinárodný deň materinského jazyka

21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day), ktorý bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999.

Tento deň, na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti, si pripomíname každý rok od februára 2000 a jeho cieľom je poznávanie, precvičovanie a hlavne pripomenutie si materinských jazykov po celom svete.

Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.

Zdroj: http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/684-medzinarodn-de-materinskeho-jazyka

Pri tejto príležitosti organizujeme podujatie pre žiakov základnej školy

v priestoroch knižnice 12. februára 2019 o 10:00 h, na ktoré Vás pozývame!

medzinárodný den materinského jazyka (3)

 

100 rokov českého komiksu

 

Eduard a jeho zázračná cesta

V rámci Noci divadiel bábkové predstavenie pre deti na motívy knihy Kate DiCamillo, netradičné zážitkové stretnutie detí s bábkohercami a bábkami

16. novembra 2018 o 16:00 h v knižnici v spolupráci s OZ š.um…

Účinkujú: Viktória Sedláková, Eduard
Scénografia: Mária Bačová
Režijné a výtvarné vedenie: MgA. Katarína Aulitisová, Ing. arch. Markéta Plachá

Eduard je hračkou malej Abi, ktorá ho zahŕňa nekonečnou láskou. Čo mu viac môže chýbať? Niečo predsa len, niečo veľmi dôležité… A tak sa chtiac-nechtiac ocitá na dobrodružnej ceste. Putuje z rúk do rúk a spoznáva obyčajných ľudí, ktorí sa preňho stávajú neobyčajnými. Dostane sa až do hlbín mora – na dno seba samého, aby našiel čosi v hĺbke svojho srdca… 

pozvanka na divadelne predstavenie Noc divadiel