100 rokov českého komiksu

Mezitím na jiném místě – 100 rokov českého komiksu

– výstava predstavuje 100 rokov od založenia Československa a ponúka jedinečnú príležitosť k spoznaniu a rekapitulácií českých komiksových dejín. Predstavuje českú torbu v mnohých jej podobách a historických súvislostiach. Je tematicky zameraná na ústredné žánre, zlomové momenty a medzikultúrne inšpirácie. Ponúka pomyselný vejár rozprávania o modernom českom komikse v jeho rôznorodosti a jej cieľom je predstaviť najvýznamnejších autorov a diela českej komiksovej scény 20. a 21. storočia.
Návštevníci sa môžu tešiť na komiksy klasikov ako prvorepublikový komiks Josefa Ladu, Ondřeja Sekoru, ale uvidia tiež tvorbu Jaroslava Foglara a jeho kultové Rýchle Šípy či obdobie komunistického režimu u Káju Saudka a originálne diela súčasných autorov a to Lucie Lomové, Karla Jerieho i Pavla Čecha.

7.11.2018 o 9:00 h vernisáž výstavy

7.11.2018 o 9:00 a 11:00
– workshop „Jak napsat a nakreslit komiks za účasti scenáristu Martina Šinovského a kresliara Petra Nováka, zameraný na tvorbu komiksu na základe náhodne zinscenovanej situácie

Srdečne Vás pozývame!

100 rokov českého komiksu pozvanka hotova

Hororové poviedky

Hororové poviedky

19. októbra 2018 o  9:00 a  10:30 h v priestoroch knižnice

autorské čítanie a beseda s českým spisovateľom a ilustrátorom Janom Opatřilom a jeho interaktívna a zábavná komunikácia s poslucháčmi – žiakmi 2. stupňa ZŠ

Jan Opatřil - pozvánka

SLOVENSKO – krajina plná tajomstiev

výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej z knihy Vodné dobrodružstvá 2

sprístupnená verejnosti v  knižnici v čase otváracích hodín od 1. do 31. októbra 2018

Ďalšia dobrodružno-náučná kniha zo série  “Slovensko – krajina plná tajomstiev” predstavuje Slovensko cez jeho prírodné bohatstvo – vodu. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Cieľom publikácie s podtitulom “Vodné dobrodružstvá 2” je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak.

Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom – lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Na Lomnickom štíte zažije Miško nečakané dobrodružstvo, vďaka ktorému pochopí zložitý prírodný cyklus vody. Termálny prameň Trajan i minerálne pramene v Tatranskej kotline v ňom prebudia obdiv k prírodnému bohatstvu Slovenska. Vodný žľab v Rakytove mu pripomenie život našich predkov a predstaví originálny spôsob, ako ľudia v minulosti využívali vodu na uľahčenie svojej namáhavej práce. Prečerpávacia elektráreň na Čiernom Váhu uchváti Miška svojou dômyselnosťou pri premene energie vody na elektrickú energiu. Pri rybníkoch v Sennom Miško pochopí, že keď človek vhodne podporuje prírodné procesy, prináša to osoh prírode aj človeku. Na návšteve čistiarne odpadových vôd Miško spozná človekom vytvorený malý vodárenský kolobeh vody, proces čistenia vody a jej návratu do prírody. Rušný bratislavský prístav v ňom podnieti zamyslenie sa nad ekologickosťou dopravy. Ružínska priehrada, ktorá chráni ľudské obydlia pred nepriazňou vodného živlu, si počas dňa otvorených dverí vyslúži nielen Miškov obdiv a uznanie. Veľkým zážitkom bude návšteva jedinečnej Krásnohorskej jaskyne, ktorú vytvorila voda svojím pôsobením v dávnych dobách. Miško si počas prázdnin uvedomí, že najdôležitejším darom zeme je voda a jeho životným poslaním je chrániť ju.

Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. Pridanou hodnotou ilustrácií sú zobrazené detaily objektov v prierezových pohľadoch, ktoré bežný pozorovateľ pri návšteve danej lokality nemá možnosť vidieť.

Zdroj: http://class.eu.sk/knihy/Vodne_dobrodruzstva_2.html

 

výstava SLOVENSKO krajina ...

Je tu čas strašidiel

Elvira Lindo: Manolito Brejloun

scénické čítanie pre deti v  Zemplínskej knižnici v Trebišove  26. októbra 2016

o 10,30 hod. v rámci “Dni českej kultúry 2016”

Knižný hrdina Manolito Brejloun je v rodnom Španielsku veľkým fenoménom. Hlavným hrdinou knihy je teda desaťročný chlapec Manolito Brejloun, ktorý žije s rodičmi, mladším bratom a dedkom v madridskej štvrti Carabanchel Alto. Vďaka svojim svojráznym komentárom a naivnému pohľadu na svet prežíva s kamarátmi nejedno vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa poväčšine odohráva len v jeho predstavách.

Zábavné príbehy, pamätníkom pripomínajúce nesmrteľné Mikulášove  patálie, si okamžite podmanili celú Európu.  Záľubu v nich našli nielen malí čitatelia, ale aj ich rodičia. Stali sa aj  inšpiráciou pre niekoľko televíznych seriálov a jednu veľmi vydarenú rodinnú komédiu. Manolitové dobrodružstvá boli preložené do mnohých jazykov, avšak nie vždy bez problémov.

Elvira  Lindo  chcela, aby Manolito  pôsobil reálne  a deti nie sú vždy len  slušné a úctivé. Manolito teda rozpráva nespisovne a používa aj nevhodné výrazy. Svojho mladšieho brata napríklad volá Blbeček – rovnako ako Manolito má prezývku Brejloun, jeho brat je proste Blbeček a to aj vo chvíľach, kedy sa obidvaja chlapci majú radi. Lenže napríklad v USA mali s prekladom problém, pretože nazvať mladšieho súrodenca urážlivým slovom nie je „politicky korektné“. 

Do češtiny boli zatiaľ preložené tri z ôsmich kníh s príhodami tohto malého nezbedníka. Český preklad Evy Šaškovej vychádza v tomto prípade zo španielskeho originálu.

Manolito pozvanka scenicke

Fotogaléria: