Samo Chalupka

1169_samochalupkaNázov: Samo Chalupka a jeho poetická púť (stručná biografia autora)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Ilustrácia obálky: Krištofová Etela

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 30

Letom literárnym svetom

7559_letom...Názov: Letom literárnym svetom (informačný materiál)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Ilustrácie: Krištofová Etela

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Tlač: K-Print s.r.o., Trebišov

Rok vydania: 2013

Počet strán: 41

Knihovnícky poradca 2/2013

7558_kp2.13Názov: Knihovnícky poradca č. 2/2013 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 28

Náklad: 20 ks

Knihovnícky poradca 1/2013

7557_kp1.13Názov: Knihovnícky poradca č. 1/2013 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 32

Náklad: 20 ks

Cyril a Metod

5976_cyril.metodNázov: Solúnski vierozvestovia ( biografia a personálna výberová bibliografia)

Zostavili: Hanulová Anna, Závodská Erika

Zodp. red.: Ing. Vargová Janka

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 65

ISBN: 978-80-970-697-4-2

Krista Bendová

5975_k.bendovaNázov: Krista Bendová a jej láskavo úsmevné príbehy ( biografia a personálna výberová bibliografia )

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Vargová Janka

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2013

Počet strán: 69

ISBN: 978-80-970-697-3-5