Bibliobox

Základné pravidlá vrátenia kníh do biblioboxu:

  • vrátiť knihy bezkontaktne môžete 24 hodín denne 7 dní v týždni,

  • zamestnanci knižnice Vám knihy odpíšu z konta nasledujúci pracovný deň,

  • vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu je založené na dôvere medzi knihovníkom a používateľom knižnice,

  • používateľ si vrátenie kníh môže overiť telefonicky alebo e-mailom,

  • do biblioboxu sa vhadzujú iba knihy požičané v Zemplínskej knižnici v Trebišove, nie knihy požičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby,

  • pokiaľ sú pri vrátení kníh vygenerované sankčné poplatky zostávajú čitateľovi na konte a uhradí ich pri osobnej návšteve knižnice.

bbox

Späť