Tu a teraz. Súčasný český komiks

Výstava ponúka desať osobnosti súčasného českého komiksu, ktorí intenzívne publikujú najmä v poslednom desaťročí. V textovej časti sa zoznámite s tvorbou a najsilnejšími príbehmi vybraných autorov. Vernisáž k výstave sa uskutoční v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

 

Dni českej kultúry 2022

Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku a Českým spolkom v Košiciach, aj v tomto roku bude súčasťou podujatí organizovaných počas Dní českej kultúry 2022.

Vernisáž k výstave Tu a teraz. Súčasný český komiks sa uskutoční 5.10.2021 o 10:00 v stredu v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

2022 – ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV

Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov.

Práve v tomto roku uplynie dvesto rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, ku ktorým patrili známe osobnosti ako Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší.

Pri tejto príležitosti sa naša knižnica rozhodla pripraviť pre Vás 12 krátkych cyklických online informačných prezentácií o osudoch osobností slovenskej histórie.
 

Bol 3x jeden vynálezca – EDISON

ČAROVNÝ VESMÍR