Slniečkové planéty – výstava

Venujme si čas

Rôznorodosť písma i jazyka

Odraz času