Zdravie prilieta na krídlach včely

Dávajú nám včely iba med? Čo je perga? Sú včelie produkty alergény? Čo je apiterapia? Akých zdravotných neduhov nás vedia zbaviť včelie produkty?

Odpovede na tieto, no i mnohé iné otázky súvisiace s vplyvom včelích produktov na ľudské zdravie sa dozviete od jedinej slovenskej apikonzultantky s viac ako 5-ročnou praxou pani Ivety Krajňákovej  u nás v knižnici  25. apríla 2018 o 16,00 h.

Na prednášku Vás srdečne pozývame!

Včielky okrem toho, že produkujú chutný med sú aj prírodnými liečiteľkami.

Apiterapia (z lat. api – včela a gr. therapeia – liečba) zahŕňa použitie včiel a produktov ich látkovej výmeny na liečebné účely a zvyšovanie zdravotnej imunity ľudí. Je to veľmi efektívna, cenovo prístupná a  prírodná liečba včelími produktami, ktorými sú medpeľmaterská včelia kašičkavčelí jedpropolisvčelí vosk, medovina.

I keď na Slovensku, podľa našej platnej legislatívy, sa nedá v tejto súvislosti otvorene hovoriť o „liečbe“, v niektorých krajinách sveta (napr. Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Izrael) je apiterapia uznávaným medicínskym odborom. Na účely apiterapie slúžia všetky produkty, ktoré sa dajú nájsť vo včelom úli a to nielen med, ale aj obnôžkový peľ, perga, propolis, materská kašička, trúdie mlieko, včelí jed, telíčka mŕtvych včiel, a tiež extrakt vijačky voštinovej, včelieho parazita. Apiterapia je využiteľná vo všetkých terapeutických odboroch, buď samostatne alebo v kombinácii s inými terapiami. Je to pravdepodobne najstaršia liečebná metóda. Snáď od počiatku existencie ľudstva boli známe účinky včelích produktov a včely boli uctievané, čoho dôkazom sú aj najstaršie archeologické nálezy.

Apiterapia je umenie využívať produkty včiel na zvýšenie energie tela a zlepšenie zdravotného stavu. Vplyv včelích produktov má na zdravie človeka blahodarný vplyv vďaka svojmu hodnotnému zloženiu a obsahu biologicky aktívnych látok. Obsah vitamínov, enzýmov a mikroelementov v mede nemá v živočíšnych produktoch obdobu.

Zdroj: https://www.medaren.sk/blog/47-apiterapia

 

apiterapia na web pozvanka

 

Fan klub mládežníckej knihy

“Fan klub”  znamená skupinu resp. klub fanúšikov a obdivovateľov, ktorí sa venujú napríklad nejakému dobrému či zvláštnemu nápadu.

Knihy pre deti a mládež, ktoré každoročne vychádzajú v slovenských vydavateľstvách v pomerne veľkom množstve, sú žánrovo rozmanité.

Pri Zemplínskej knižnici v Trebišove tak vznikol nápad pre založenie klubu fanúšikov mládežníckej knihy.

Ambíciou fan klubu je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby vyjadrovali svoje názory, aby sa neobávali prejaviť svoj postoj, aby vedeli presadiť svoj pohľad, chceli a aktívne sa zapájali do posudzovania dejovej línie v knihách a podieľali sa na vlastnom rozhodovaní o tom, čo sa im páči a čo chcú čítať. Chceme, aby sa tínedžeri, ktorí  nepovažujú knižnicu len za prežitok, spoločne, práve v knižnici, o prečítaných knihách rozprávali, odporučili konkrétnu knihu svojim rovesníkom a strávili príjemné chvíle medzi knihami a s knihou.

Stretnutia FAN KLUBU sa budú konať v priestoroch knižnice a sú určené pre mladých čitateľov – tínedžerov od 12 rokov.

Prvé stretnutie fan klubu sa uskutoční  25. apríla 2018  o 14,30 h.

Nasledujúce stretnutia budú:

30.5.2018

26.9.2018

24.10.2018

28.11.2018

 

Príďte sa aj Vy podeliť o svoje čitateľské zážitky a načerpajte inšpiráciu pre voľné chvíle!

Nezabudnite, aprílové stretnutie sa blíži!

Fan klub pozvanka

Srdce na kľúč

Zemplínska knižnica v Trebišove uvedie do života ďalšiu, v poradí štvrtú,  básnickú zbierku regionálneho autora Gabriela Németha s názvom „Srdce na kľúč“  25. apríla 2018 o 13,30 h.

Novú básnickú zbierku pokrstí tiež regionálny autor Robert Hakala.

Na stretnutie s autorom a krst knihy Vás srdečne pozývame!

Gabriel Németh, básnik a spisovateľ, sa narodil v roku 1969 v Kráľovskom Chlmci.

V rokoch 1982  – 1988 študoval na Strednej knihovníckej škole v Bratislave. Od roku 1989 až do roku 2018 pracoval ako kultúrny  pracovník a neskôr knihovník v Čiernej nad Tisou. Od roku 2006 je členom Spolku slovenských spisovateľov. 
Počas štúdia na strednej škole v Bratislave stretol básnika Vojtecha Kondróta, ktorý formoval jeho básnickú tvorbu.
Gabo Németh sa zúčastňoval na rôznych celoslovenských literárnych súťažiach (Literárna Senica, Literárny Kežmarok), kde bol často ocenený čestným uznaním.
Tvorba básnika Pavla Piusa, ktorého stretával na Literárnej Senici ho natoľko ovplyvnila, že sa tiež začal venovať duchovnej poézii a venuje sa jej dodnes.
Vydal tri básnické zbierky: Za súmraku, Slnko nad básňou, Rodinný album. V roku 2016 mu vyšla štvrtá básnická zbierka Srdce na kľúč.
Vzťah k próze v ňom objavil regionálny autor Robert Hakala, jeho veľmi dobrý priateľ.
Na základe toho vznikol aj prozaický debut Slzy pre bolesť, ktorý čaká na svoje vydanie.
V súčasnosti autor žije a tvorí v Čiernej nad Tisou.

srdce na klúč pozvanka naš web

Korenia – zázračné drobnosti v našej kuchyni

Širokú škálu chutí a  pestrosti jedál nám poskytujú práve koreniny. Tým, že koreniny  obsahujú enzýmy, vitamíny, éterické oleje, glykozidy, alkaloidy, minerálne látky, rôzne kyseliny a horčiny a mnoho iných, ešte nepreskúmaných látok, pôsobia na náš organizmus oživujúco, regulujú trávenie, pôsobia ako katalyzátory a v nemalej miere pôsobia ako liek. O ich dôležitosti svedčí aj to, že ľudia od praveku až do  dnešných čias poznali a používali koreniny. Domovom korenia je Ďaleký východ. Mnohé staré národy ako Egypťania, Číňania, Feničania a Rimania používali koreniny aj na liečenie ľudských neduhov.
K nám sa mnohé druhy korenia dostali pričinením moreplavcov a doniesli exotický nádych cudzích krajín. Koreniny sa oddávna a dodnes tešia veľkej obľube, boli a sú veľmi vzácne.
Vyberte sa na exkurziu za najznámejšími koreninami sveta a okoreňte si svoj deň vzácnymi informáciami 23. apríla 2018 o 12,45 hod. u nás v knižnici.

Korenia naša

Svetový deň kníh a autorských práv

Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do
všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.
(Charles Augustin Sainte-Beuve)

23. apríl je symbolickým dňom pre svetovú literatúru, keďže približne okolo tohto dátumu zomreli mnohí významní majstri pera…napríklad W. Shakespeare, španielsky básnik, prozaik a dramatik Miguel de Cervantes y Saavedra a ďalší. Preto sa účastníci Generálnej konferencie UNESCO v Paríži v roku 1995 rozhodli, že v tento deň sa bude na celom svete vzdávať pocta knihám a ich autorom. Prijali rezolúciu, v ktorej vyhlásili 23. apríl za Svetový deň knihy a autorských práv. Generálna konferencia prihliadala na fakt, že kniha od dávnych čias predstavuje najmocnejší nástroj na šírenie poznania a zároveň sa ukázala aj ako najúčinnejší prostriedok na zachovanie tohto poznania.

svetový deň knihy a autorských práv

Separovanie ako možnosť ochrany životného prostredia

Pozývame Vás

na interaktívnu prezentáciu venovanú triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia

20. apríla 2018 o 9:30 hod. v priestoroch knižnice

 

Správne triedenie, teda separovanie odpadov, okrem iného, zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach a tým umožňuje ich opätovné využitie recykláciou.

Na produkovaní odpadu, ktorý sa z našich domácností dostáva na skládky, resp. do spaľovní, sa podieľame všetci. Avšak, práve na skládkach či rôznych smetiskách sa medzi komunálnym odpadom nachádza i taký, ktorý by sa po istých úpravách dal využiť ako zdroj druhotných surovín. Preto separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zužitkovať. Takýto prístup pomôže našej Zemi a hlavne nám všetkým, aby sme si ochránili svoju prírodu a mohli jej bohatstvo užívať plnými dúškami.

22. apríla každoročne oslavujeme Deň našej Zeme. Tento Deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je veľmi potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Zdroj: http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2018-4-22/
https://najmama.aktuality.sk/clanok/225187/viete-ako-a-preco-treba-separovat-odpad/

pozvánka separovanie na naš web