Muzikománia

Obludárium s Marekom Cinom

Na 24. augusta 2022 o 10:00 h sme pre deti v knižnici pripravili workshop  so zameraním na prezentáciu tvorby ilustrátora Mareka Cina, ktorého tvorba je inšpirovaná bájkami. Ilustrátor vnukne nápad a deti si prostredníctvom fantázie vytvoria vlastný svet oblúd.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

LISTY MAME

Beseda s Miriam Petráňovou o vzťahu k matke Zemi. Autorka prevedie deti viacerými aspektmi nášho života, ktoré sú prepojené s našou planétou a ponúkne návod ako ekologickejšie a menej konzumne žiť. Súčasťou bude aj kreatívny workshop – písanie listov priateľom rodičom …

Muzikománia

Muzikománia s hudobnou pedagogičkou je určite lákavá ponuka pre rodičov s deťmi do 3 rokov. Pozvanie prijala hudobná pedagogička Ivana Bajužíková, ktorá cez rôzne stimuly ako sú hudobné vibrácie, rytmus a spev navodí príjemné emócie a pocity.

 

 

2022 – ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV

Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov.

Práve v tomto roku uplynie dvesto rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, ku ktorým patrili známe osobnosti ako Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší.

Pri tejto príležitosti sa naša knižnica rozhodla pripraviť pre Vás 12 krátkych cyklických online informačných prezentácií o osudoch osobností slovenskej histórie.